All for Joomla All for Webmasters
Szkoła Podstawowa nr 41
Szkoła Podstawowa nr 41
Patron - Jan Matejko
Patron - Jan Matejko
Nauka
Nauka
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia
Baza dydaktyczna
Baza dydaktyczna
Previous Next Play Pause
loading...

 MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA G12 ROK SZKOLNY 2016/2017
EDYCJA V

Zestawy zadań:

Wyniki
pseudonim IX X XI XII I II III IV FINAŁ RAZEM
MAX. 25 25 25 25 25 25 25 25 25  
alfa 25 21                
Antek 8 19                
beta 20                  
Kruczi 25                  
Magdalena 25 25                
Mysłek 24                  
Nysia 25                  
Patmejker 21                  
siodło 20 21                
zMarxy 20                  
gamma   19                

Drodzy Rodzice

W poniższej instrukcji znajdziecie Państwo informację jak aktywować konto dostępu do dziennika elektronicznego. W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt z wychowawcą celem weryfikacji adresu e-mail.

Instrukcja pierwszego logowania Instrukcja instalacji i weryfikacji urządzenia mobilnego 

Oferta Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w CzęstochowieNasza szkoła oferuje:


Warunki nauczania:

 • jednozmianowy system nauczania,
 • bezpieczeństwo w szkole,
 • identyfikatory,
 • dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownia multimedialna,
 • nowoczesna pracownia komputerowa,
 • biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • dwie sale gimnastyczne, siłownia, korty tenisowe świetlica, sklepik szkolny, radiowęzeł.Fotografie szkolne

Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki
Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki
Czytelnia
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne
Hol szkolny
Patron Jan Matejko
Zajęcia edukacyjne
Prcownia komputerowa
Sala plastyczna
Sala językowa
boisko szkolne
szkoła
szkoła
szkoła
SAM_2394
sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala lekcyjna
świetlica
toalety

Regulamin konkursu 
„Matematyczna Liga Zadaniowa G12”

Adresaci:
Konkurs kierowany jest do uczniów Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie.

Cele konkursu:

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów;
 • pokazywanie piękna matematyki poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, głównie logicznego myślenia i wykorzystywania zdobytej wiedzy;
 • motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką
 • oraz wspieranie ich uzdolnień,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;
 • powszechny udział uczniów w konkursie;
 • wyłonienie talentów matematycznych;
 • promowanie osiągnięć uczniów;
 • promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień,
 • stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia;
 • przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

 

Organizatorzy:
nauczyciele matematyki: Elżbieta Chojnacka i Anna Koba.

 

Zasady konkursu:

 1. W konkursie może wziąć każdy uczeń Gimnazjum nr 12 w Częstochowie.
 2. Na początku każdego miesiąca na internetowej stronie szkoły oraz w gablotach zostanie opublikowana lista 5 - 10 zadań o różnym stopniu trudności.
 3. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie.
 4. Każdy uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie w domu.
 5. Na każdym zestawie napisany będzie termin do jakiego należy rozwiązać zadania i oddać go nauczycielowi matematyki.
 6. Rozwiązywać można dowolną liczbę zadań (nie muszą to być wszystkie zadania z zestawu!).
 7. Uczeń przedstawia rozwiązania zadań z pełnym komentarzem,na kartkach formatu A4.
 8. Każda kartka musi być podpisana: imię i nazwisko, klasa oraz pseudonim.
 9. Każdy uczeń, który przedstawi przynajmniej jedno rozwiązanie, staje się uczestnikiem konkursu.
 10. Ostatnia lista zadań pojawi się w kwietniu 2014 roku.
 11. Po każdym miesiącu na stronie internetowej Gimnazjum, będą publikowane (pod pseudonimem) wyniki uczestników konkursu.
 12. W maju 2014 r. w formie pisemnej zostanie przeprowadzony finał Szkolnej Ligi Zadaniowej G12, który składać się będzie z 5 zadań.
 13. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który uzyska największą liczbę punktów (suma punktów ze wszystkich etapów).
 14. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane w Internecie w czerwcu 2014 r. (przed zakończeniem roku szkolnego). Najlepsi otrzymają nagrody.
 15. Na koniec każdego semestru uczniowie wyróżniający się w konkursie otrzymają bardzo dobrą lub celującą ocenę cząstkową z matematyki:
  - za uzyskanie co najmniej 75% wszystkich punktów – bardzo dobry,
  - za uzyskanie co najmniej 90% wszystkich punktów – celujący.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmianw niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.
 17. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin, rozstrzygają organizatorzy.

 

Skala ocen zastosowana w konkursie

Za każde rozwiązane zadanie w terminie uczniowie otrzymują:

 • 5 – punktów – zadanie rozwiązane bezbłędnie z pełnym komentarzem;
 • 4 punkty – rozwiązanie posiada usterki, które jednak nie dyskwalifikują zadania jako rozwiązanego;
 • 2 punkty – co najmniej połowa zadania została rozwiązana poprawnie;
 • 0 punktów – zadanie nie zostało rozwiązane lub zawiera usterki, które dyskwalifikują rozwiązanie.

  

Organizatorzy:

Elżbieta Chojnacka
Anna Koba

loading...

Back to top