All for Joomla All for Webmasters

Jan Matejko – Polak, patriota, pedagog
Jubileuszowy Dzień Patrona w Gimnazjum nr 12

W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum nr 12 obchodzi dwa jubileusze: 10. rocznicę nadania szkole imienia Jana Matejki oraz 50. rocznicę funkcjonowania placówki oświatowej. Z tych okazji 26 listopada odbyła się uroczystość, na którą zaproszonych zostało wielu znamienitych gości. Obchody swą obecnością uświetnili m. in.: p. Katarzyna Centkowska - Wydmuch p.o. Kierownika w Wydziale Edukacji w Urzędzie Miasta Częstochowy, p. Paulina Wiatr - asystentka Pana Senatora Piotra Warzochy, p. Bożena Szczygieł - pierwsza dyrektor Gimnazjum nr 12, p. Agnieszka Czajkowska - dziekan Wydziału Filologiczno – Historycznego Akademii Jana Długosza, p. Anna Paleczek – Szumlas - dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki, p. Grzegorz Sikora - prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego,p. Elżbieta Doroszuk – konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, p. Zbigniew Janus – dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia, p. Ryszard Szczuka – prezes Zarządu Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”, proboszcz Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – ks. Kazimierz Najman, porucznik harcmistrz p. Edward Szostak oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, emerytowani nauczyciele Gimnazjum nr 12 i Szkoły Podstawowej nr 41, Rodzice i Absolwenci szkoły.

Pani Joanna Woźniak, dyrektor Gimnazjum, zabierając głos, przypomniała, że przed 10 latami wyboru patrona szkoły dokonali uczniowie. Jan Matejko to wyjątkowy Polak, zagorzały patriota, dla którego losy ojczyzny nie były obojętne, dlatego też stał się on wzorem dla współczesnej młodzieży.

Życzenia wielu sukcesów dla Gimnazjum nr 12 złożyli na ręce Pani Dyrektor – p. Katarzyna Centkowska – Wydmuch, p. Paulina Wiatr, p. Grzegorz Sikora, p. Anna Paleczek – Szumlas oraz p. Edward Szostak.

Uroczystość prowadzili nauczyciele: p. Urszula Blachnicka i p. Mariusz Gomoluch oraz uczniowie: Dominika Karoń i Bartek Sieniawski.

Część artystyczną poprzedził przygotowany przez p. Tomasza Gorzkowskiego film z uroczystości nadania imienia szkole oraz z kolejnych obchodów Dnia Patrona.

Przedstawienie, w którym wystąpili uczniowie, inspirowane było życiem i twórczością Jana Matejki. W rolę samego mistrza wcielił się Mikołaj Kotusiewicz z klasy III b, a postać Stańczyka zagrał Radosław Reterski z klasy I b. Wystąpili także: Paweł Poroszewski – uczeń klasy I b, Patrycja Borowska, Natalia Zontek, Jakub Górnicz- uczniowie z klasy III b, Patrycja Urbańska – kl. II e, Agnieszka Strona – kl. I a oraz Dawid Rutkowski – uczeń klasy I e. W czasie występów akompaniowały : Aniela Szlufik (I e) na pianoli oraz Natalia Zontek (III b) na skrzypcach.

Zespół szkolny, prowadzony przez p. Annę Leszczyńską, profesjonalnie wykonał utwór „Quo vadis Domine”. Hymn państwowy zagrał Radek Morel (III b) Solo zaśpiewali uczniowie: Miłosz Kowalski i Maciej Partyka, który także zagrał na gitarze z Dominiką Karoń (III b).

Następnie Pani Dyrektor nadała dyrektorom zaprzyjaźnionych szkół podstawowych honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły oraz wręczyła zaproszonym gościom jubileuszowe statuetki.  

Na gali zostali także nagrodzeni uczniowie Szkół Podstawowych – laureaci konkursów tematycznie związanych z postacią Jana Matejki.

Zaproszeni goście mogli obejrzeć prace plastyczne uczniów oraz zapoznać się z osiągnięciami gimnazjalistów. Z okazji jubileuszu wydana został broszura, opracowana przez p. Marcina Grabałowskiego zawierająca informacje na temat doniosłych wydarzeń z życia Gimnazjum. Uczniowie z koła dziennikarskiego pod opieką p. Iwony Branowskiej i p. Jolanty Malasiewicz zredagowali gazetkę szkolną „Cela nr 12” poświęconą postaci patrona – Jana Matejki.

W organizację uroczystości zaangażowana była cała społeczność szkoły. Scenariusz części artystycznej napisały p. Monika Orszulak i p. Bożena Górniak, której należą się również wyrazy uznania za przygotowanie scenografii przedstawiającej zabytki Krakowa.

Nad nagłośnieniem i obsługą techniczną przedstawienia czuwali uczniowie klasy II a: Samuel Jasik i Kacper Małasiewicz.

Do przedstawienia zostali zaangażowani uczniowie z koła dla miłośników literatury i teatru prowadzonego przez p. Agnieszkę Gryś.

Uczniowie naszego gimnazjum, którzy wzięli udział w części artystycznej uroczystości to niezwykle utalentowana młodzież. Ich zaangażowanie, odpowiedzialność i szacunek do wartości pokazały, że to głównie ze względu na nich przede wszystkim warto podejmować wszelkie działania, które pozwalają im rozwijać nie tylko umiejętności, ale także realizują ich potrzeby wyrażania siebie przed publicznością, na scenie.

Agnieszka Gryś
Monika Orszulak

 

Back to top