All for Joomla All for Webmasters

Od 2 listopada do 8 listopada 2015 r. można oddać swój głos na projekt zgłoszony przez Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki dotyczący remontu chodnika przy ulicy Okólnej. Projekt ten jest projektem ogólnomiejskim o numerze 300. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Częstochowy, który w dniu oddania głosu ukończył 13 lat.

Głosować można na 3 sposoby:

Upublicznienie wyników głosowania 18 listopada 2015 r.

Obliczenie wyników polega na zsumowaniu liczby punktów przyznanych przez głosujących dla danej propozycji zadania. Na podstawie wyników tworzona jest lista zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz listy zadań dla poszczególnych dzielnic. Do realizacji przeznaczone są zadania, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków w budżecie obywatelskim, odpowiednio na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym.

Back to top