All for Joomla All for Webmasters

W obecnym roku szkolnym dwoje uczniów z Gimnazjum nr 12 otrzymało pomoc w ramach Programu '"Skrzydła".

Program "Skrzydła" prowadzony przez Caritas w Polsce, służy wsparciu dzieci i młodzieży, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuacją materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. Inspiracją do powstania Programu 'Skrzydła" były słowa św. Jana Pawła II, które wygłosił podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku - Potrzeba "wyobraźni miłosierdzia " aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny.

Celem Programu jest zwiększenia zwiększenie szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów poprzez objęcie ich kompleksową opieką.

Koordynator projektu: Katarzyna Pulcer

Back to top