All for Joomla All for Webmasters

Powiatowy Konkurs Historii Ojczystej i Historii Sztuki „Dzieje Polski w Twórczości Jana Matejki” organizowany jest we współpracy z Muzeum Częstochowskim pod Honorowym Patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie. Po raz pierwszy odbył się w roku szkolnym 2007/2008 i kontynuowany jest do chwili obecnej. W jury konkursu zasiadają nauczyciele historii, plastyki oraz przedstawiciel Muzeum Częstochowskiego.

Cele konkursu:
 • kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży,
 • zapoznanie uczniów z twórczością Jana Matejki,
 • zdobywanie wiedzy historycznej,
 • kształcenie umiejętności zdobywania informacji o życiu Matejki,
 • kształcenie umiejętności odbioru dzieła sztuki o tematyce historycznej,
 • kształcenie umiejętności dokonania analizy obrazu oraz interpretacji historycznej,
 • kształcenie umiejętności komponowania pracy plastycznej.
Konkurs przeprowadzany jest w następujących formach:
 1. Konkurs wiedzy historycznej i twórczości Jana Matejki - Uczniowie biorą udział w konkursie indywidualnie – piszą test sprawdzający wiedzę i umiejętności. Zakres tematyczny: znajomość biografii Jana Matejki, znajomość zagadnień i wydarzeń historycznych związanych z wybranymi dziełami malarza.
 2. Konkurs plastyczny - Uczniowie przygotowują pracę związaną z życiem, działalnością i twórczością Jana Matejki.
Literatura:
 1. podręczniki do nauczania historii i plastyki w gimnazjum zatwierdzone przez MEN
 2. encyklopedie, słowniki, albumy
 3. dodatkowa proponowana literatura:
 • Waldemar Okoń, Jan Matejko, Wrocław 2001
 • Henryk M. Słoczyński, Jan Matejko, Kraków 2005
 • Henryk M. Słoczyński, Matejko, Wrocław 2000
 • Jadwiga Stępieniowa, Jan Matejko, Warszawa 1961
 • Polski portal edukacyjny „Jak czytać obrazy Jana Matejki?” http://eduseek.interklasa.pl/artykuły/artykul/ida/2068
Organizatorami są:
mgr Bożena Górniak
mgr Magdalena Witkowska
mgr Magdalena Zarzycka

Przygotowała: mgr  Magdalena Witkowska

Back to top