All for Joomla All for Webmasters

Powiatowy Konkurs Ortograficzny odbywa się cyklicznie od 2007 roku, a partnerem jest Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. W roku 2014 został objęty patronatem przez Wydział Filologiczno- Historyczny Akademii im. Jana Długosza, co podniosło rangę przedsięwzięcia i podkreśliło znaczenie dbałości o poprawność języka ojczystego. W jury zasiadają przedstawiciele instytucji, z którymi współpracujemy: pan Józef Żmudziński (SOD) i pan dr Leszek Będkowski.

Cele konkursu:
  • propagowanie i utrwalanie znajomości zasad pisowni języka polskiego,
  • doskonalenie sprawności językowej,
  • szerzenie szacunku i ochrony języka ojczystego wśród młodzieży.
Regulamin:

1. Konkurs odbywa się w trzech etapach:

  • I - należy przeprowadzić na terenie własnej szkoły celem wyłonienia trzech kandydatów,
  • II - pisemny (dyktando) – przeprowadzany jest w Gimnazjum nr 12 w Częstochowie,
  • III - test komputerowy z zakresu znajomości ortografii - odbywa się w Gimnazjum nr 12 w Częstochowie. Do III etapu zostaje zakwalifikowanych sześciu najlepszych uczniów wyłonionych po II etapie.

3. Zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe, które są wręczane w dniu konkursu.
4. Nauczyciele - poloniści otrzymują podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów.
5. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Organizatorzy: 
mgr Iwona Baranowska
mgr Agnieszka Gryś

Przygotowała: Agieszka Gryś

Back to top