All for Joomla All for Webmasters

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „EXAM SKILLS” organizowany jest na terenie Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie od roku szkolnego 2009/2010. W roku 2013 patronat objął nad nim Dyrektor Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach Oddział w Częstochowie.

Cele konkursu:
  • motywowanie uczniów do pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem sprawności językowych,
  • zapoznanie uczniów z formą egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego,
  • wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym,
  • wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczniów.

Konkurs przeprowadzany jest w formie testu składającego się z pytań zamkniętych i otwartych. Sprawdzają one: rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, rozumienie ze słuchu oraz znajomość funkcji językowych.

W jury konkursu zasiadają nauczyciele języka angielskiego Gimnazjum nr 12 oraz Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Częstochowie.

Organizatorzy:
mgr Aneta Górska
mgr Beata Małoszyc

Przygotowała: mgr Beata Małoszyc

Back to top