All for Joomla All for Webmasters

Od 2 listopada do 8 listopada 2015 r. można oddać swój głos na projekt zgłoszony przez Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki dotyczący remontu chodnika przy ulicy Okólnej. Projekt ten jest projektem ogólnomiejskim o numerze 300. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Częstochowy, który w dniu oddania głosu ukończył 13 lat.

Głosować można na 3 sposoby:

Upublicznienie wyników głosowania 18 listopada 2015 r.

Obliczenie wyników polega na zsumowaniu liczby punktów przyznanych przez głosujących dla danej propozycji zadania. Na podstawie wyników tworzona jest lista zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz listy zadań dla poszczególnych dzielnic. Do realizacji przeznaczone są zadania, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków w budżecie obywatelskim, odpowiednio na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym.

Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016

Przewodniczący Samorzadu Uczniowskiego: Filip Cygan kl. 3e

Zastępca przewodniczacego: Natalia Kwapisz kl. 3d

Skarbnik: Kamila Urbanik kl. 3a

Rzecznik praw ucznia: Maciej Partyka kl. 3b

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy. To świadczy o Waszej dojrzałości! Nowy Samorząd Gimnazjum nr 12 oraz przewodniczących poszczególnych klas zapraszamy na spotkania, które odbywać się będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w sali nr 11 o godz.10.35.

Do zobaczenia!

opiekunowie SU p. Agnieszka Gryś p. Anna Gidziela- Olbrych

Ogłoszenie

Dnia 30.09.2015 roku w naszej szkole odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego i na Rzecznika Praw Ucznia Gimnazjum nr 12. Głosować można w punkcie wyborczym na parterze, który będzie czynny na przerwach w godz. 9.40-9.50,10.35-10.50 i 11.35-11.45. Wymagane posiadanie legitymacji szkolnej.

opiekunowie
p. Agnieszka Gryś
p. Anna Gidziela- Olbrych

W poniedziałek 5 października 2015 r. o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie absolwentów Gimnazjum nr 12. Uczniowie, którzy w tym dniu nas odwiedzą dostaną pamiątkową płytę pełną wspomnień. Serdecznie zapraszamy!

W poniedziałek 5 października 2015 r. o godzinie 17.00 odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów naszej szkoły. W godzinach 16.00-18.00 w sali nr 13 mogą Państwo otrzymać pomoc w zakładaniu kont do dziennika elektronicznego. Zapraszamy.

Back to top