All for Joomla All for Webmasters

Zebranie/Konsultacje

Data

Godzina

Zebranie organizacyjne

11.09.2017  17.00

Konsultacje

02.10.2017  17.00

Zebranie informacyjne

06.11.2017  17.00

Konsultacje

 04.12.2017 17.00

Zebranie informacyjne/podsumowanie I semestru

08.01.2018  17.00

Konsultacje

 05.03.2018 17.00

Zebranie informacyjne

 09.04.2018  17.00

Konsultacje

07.05.2018 17.00

Zebranie informacyjne - podsumowanie roczne

04.06.2018 17.00

Zebranie/Konsultacje

Data

Godzina

Zebranie organizacyjne

11.09.2017  17.00

Konsultacje

02.10.2017  17.00

Zebranie informacyjne

06.11.2017  17.00

Konsultacje

 04.12.2017 17.00

Zebranie informacyjne/podsumowanie I semestru

08.01.2018  17.00

Konsultacje

 05.03.2018 17.00

Zebranie informacyjne

 09.04.2018  17.00

Konsultacje

07.05.2018 17.00

Zebranie informacyjne - podsumowanie roczne

04.06.2018 17.00

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł.

W celu złożenia wniosku należy zgłosić się w terminie
od 1 do 14 września 2017 r.
do p. K. Pulcer lub p. J. Trzepizór.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

W poniedziałek 11 września 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 41. Zapraszamy.

Back to top