All for Joomla All for Webmasters

W poniedziałek 8 maja 2017 r. o godzinie 17.00 odbędą się konsultacje dla opiekunów uczniów klas pierwszych i drugich. W tym samym czasie odbędą się zebrania dla rodziców uczniów klas trzecich. Zapraszamy.

W poniedziałek 6 marca 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 12. Zapraszamy.

W poniedziałek 9 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 12 podsumowujące I semestr roku szkolnego 2016/2017. Zapraszamy.

Szkoła dla Rodziców cz. I

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami Szkoła dla Rodziców cz. I. „Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły” istnieje możliwość uruchomienia dwóch kolejnych grup dla chętnych rodziców. Spotkania będą się odbywać w godz. 16:00-18:00, I grupa - w środy począwszy od 8.02.2017 r. – przez 12 kolejnych spotkań wg następującej tematyki:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
  • aktywne, wspierające słuchanie
  • motywowanie dziecka do współdziałania
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 do dnia 31.01.2017 r. - tel. 34 362-24-24,
tel. kom. 739-212-739. Ilość miejsc ograniczona! (Każda grupa może liczyć max. 15 osób; obowiązuje kolejność zgłoszeń). Zajęcia są bezpłatne.

Back to top