All for Joomla All for Webmasters

W roku szkolnym 2013-2014 Gimnazjum nr 12 po raz czwarty już realizuje projekt Comenius-Partnerskie Projekty Szkół w ramach programu Uczenie się przez całe życie.

 Główne cele programu:

- poszerzanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
- pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.;
- promowanie nauki nowożytnych języków obcych;
- wspieranie tworzenia innowacyjnych praktyk uczenia się przez całe życie;
- wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli.

Tytuł projektu: Europe to be-uczniowie tworzą Europę przyszłości.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata od sierpnia 2013r. do lipca 2015r.
Podczas realizacji zadań uczestnicy projektu będą się posługiwać językiem angielskim.

Szkoły współpracujące:

Niemcy-koordynator projektu
- miasto - Hoya
- nazwa szkoły -Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya
- strona -www.jbg-schule.de

Włochy
- miasto - Alba
- nazwa szkoły - Liceo Scientifico "Leonardo Cocito" Alba
- strona -www.liceococito.it/

Dania
- miasto - Middelfart
- nazwa szkoły - Middelfart Gymnasium & hf-kursus
- strona –www.middelfart-gym.dk

Turcja
- miasto - Aydin
nazwa szkoły - Vimjo Kız Teknik ve Meslek Lisesi
- strona -www.vimjokml.com/

Koordynatorem projektu z naszej szkoły jest p. Marcin Grabałowski.

Nauczyciele współpracujący: p. D. Knapik-Rodriguez, p. A. Górska, p. M. Witkowska, p. B. Górniak, p. M. Orszulak, p. A. Stempniak, p. M. Gomoluch, p. T. Gorzkowski, p. N. Wrześniak.

W projekcie biorą udział uczniowie klas 2a i 2c.

W wyjazdach zagranicznych będą brali udział uczniowie, którzy:
- wykażą się zaangażowaniem i inicjatywą przy realizacji zadań projektu
- będą uczestniczyć w przygotowaniach do przyjęcia uczniów ze szkół partnerskich (goszczenie w swoich domach)
- będą aktywnie uczestniczyć w spotkaniach grupy realizującej projekt i podejmować zadania
- osiągają wysokie wyniki z języka angielskiego

Zadania wynikające z realizacji projektu:
• opracowanie materiałów dotyczących dziedzictwa kulturowego krajów współpracujących
• przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży na temat metod uczenia się
• opracowanie materiałów dotyczących życia mieszkańców terenów przygranicznych
• utworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu
• wykonanie kalendarza ze zdjęciami ze spotkań szkół partnerskich
• przygotowanie materiałów interaktywnych w postaci krzyżówek, zagadek na tematy związane z projektem i umieszczenie ich na stronie projektu
• opracowanie gry planszowej dotyczącej tematyki projektu
• wykonanie nadruku na koszulce przedstawiającego parę młodych Europejczyków.

Back to top