All for Joomla All for Webmasters

Realizacja projektu Comenius w Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie

Gimnazjum nr 12 w Częstochowie realizuje projeki Comenius- Partnerskie Projekty Szkół w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". Celem programu jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku.
Nauczyciele języka angielskiego w naszej szkole nawiązali współpracę zagraniczną drogą mailową ze szkołami z następujących państw: Czechy, Słowacja, Węgry i Hiszpania. Wspólnie z nauczycielami z wyżej wymienianych szkół napisaliśmy wniosek, który został pozytywnie oceniony przez Narodową Agencję, co pozwbliło nam realizować zaplanowane działania.
Tytuł projektu w języku polskim to: Szukanie Śladów Renesansu w Europie.
Natomiast w języku angielskim: S.T.O.R.I.E.S. Searching Traces of Renaissance in European Societies.
Projekt będzie realizowany przez 2 lata w terminie od sierpnia 2010 roku do lipca 2012 roku. W czasie realizacji projektu z partnerami komunikujemy się w języku angielskim. 
Szkoły krąjów partnerskich znajdują się w:

Kraj

Miasto

Czechy

Bechyńe

Słowacja

Bratysława

Węgry

Pomaz

Hiszpania

Walencja

Polska

Czestochowa

Koordynatorem projektu są Czechy.
Koordynatorem projektu w Polsce są p. Beata Małoszyc i p. Aneta Górska.
Podczas realizacji projektu będą odbywały się wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli z naszej szkoły oraz uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich.
W wyjazdach bedą uczestniczyli uczniowie, którzy:

 • wykażą się zaangażowaniem w realizację projektu,
 • będą aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do przyjęcia gości zagranicznych (m.in. możliwość goszczenia kolegów i koleżanek z krajów partnerskich w swoim domu),
 • będą regularnie uczęszczać na zajęcia kół języka angielskiego prowadzonych przez swoich nauczycieli,
 • osiągają dobre wyniki w nauce języka angielskiego,
 • aktywnie przyczynią się do powstania produktów z realizacji projektu:
  • quiz na temat ogólnych informacji dotyczących epoki Renesansu (zostanie umieszczony na stronie internetawej projektu),
  • wykonanie słownika wielojęzykowego,
  • prezentacja Power Point na temat Renesansu w Polsce - aspekt historyczny.
  • Opowiadanie na temat sławnych osób Renesansu,
  • Projekt okładki do książki z opowiadaniami na temat sławnych osób Renesansu ze wszystkich krajów partnerskich.
  • prezentacja Power Point na temat istniejących śladów Renesansu w Polsce (np. architektura, zabytki, muzyka, taniec itp.)
  • wystawa na temat najważniejszych śladów Renesansu w Polsce.
  • Napisanie planu wycieczki „Szukanie Śladów Renesansu w Europie" oraz wykonanie Przewodnika Turystycznego — Renesans w Europie.
  • Wykonanie i aktualizowanie gazetki szkolnej na temat realizacji projektu.

Back to top