All for Joomla All for Webmasters

Szkoła dla Rodziców cz. I

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami Szkoła dla Rodziców cz. I. „Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły” istnieje możliwość uruchomienia kolejnej grupy dla chętnych rodziców.

Spotkania będą się odbywać w każdy wtorek w godz. 16:00-18:00, począwszy od 20.02.2018 r. – przez 12 kolejnych spotkań wg następującej tematyki:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
 • aktywne, wspierające słuchanie
 • motywowanie dziecka do współdziałania
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 do dnia 09.02.2018 r. - tel. 34 362-24-24, tel. kom. 739-212-739.

Realizatorki programu: mgr Alina Włodarek - pedagog; mgr Anna Korycińska - pedagog
Ilość miejsc ograniczona! (przyjmujemy 15 kolejnych zgłoszeń). Zajęcia są bezpłatne.

W poniedziałek 8 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 41. Zapraszamy.

W poniedziałek 6 listopada 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 41. Zapraszamy.

Szkoła dla Rodziców  cz. II
„Rodzeństwo bez rywalizacji”, czyli jak budować porozumienie między dziećmi

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
ul. Kosmowskiej 5, tel/fax. 34 362 24 24

ZAPRASZA
na cykl 12 spotkań które odbywać się będą w każdy wtorek w godz. 15.30 – 17.30, począwszy od 21.11.2017 r. wg następującej tematyki:

 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności
 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu
 • wpływ ról na relacje między dziećmi.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby, które brały udział w I części „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły.”

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 do dnia 30.10.2017 r. -
tel. 34 362-24-24, tel. kom. 739-212-739.

Realizatorki programu:
mgr Alina Włodarek - pedagog
mgr Anna Korycińska - pedagog

Ilość miejsc ograniczona! (przyjmujemy 15 kolejnych zgłoszeń) Zajęcia są bezpłatne.

Back to top